Ett vinnande koncept på kort och lång sikt

Hur vi jobbar

Steg 1 - Uppstartsmöte

Vi börjar med att gå igenom en lista på potentiella kandidater som vi har tagit fram baserat på erat behov. Ni bestämmer vilka kandidater som är mest intressanta innan vi går igenom hur vi ska presentera er.

Steg 2 - Bearbetning

Vi börjar kontakta de utvalda kandidaterna på listan och stämmer intresset kring att diskutera ett jobbyte. När vi märker att det finns ett intresse av att höra mer, presenteras ni och den rekryterande chefens avdelning.

Steg 3 - CV/kandidatprofil

När en kandidat godkänner att vi skickar över CV/kandidatprofil till er, skickas detta då i ett mail med en beskrivning på kandidatens nuvarande arbetssituation.

Steg 4 - Intervju

Om CV/kandidatpresentation ser intressant ut, så bokar vi därefter upp en intervju mellan er och kandidaten.

Steg 5 - Second opinion / Referenstagning

Vi hänger med igenom hela processen och assisterar er med objektiv feedback från intervjuerna med kandidaterna. Vill ni att vi kollar referenser så hjälper vi även till med detta.

Vill du höra mer?